Mijande Wonen; samen bouwen aan dorpskracht!

Mijande Wonen levert woondiensten aan ruim 5100 huishouden in Noordoost Twente. Het motto van Mijande Wonen is om 'Samen te bouwen aan Dorpskracht'.

Het woningbezit van Mijande Wonen is verdeeld over diverse kleinschalige woonkernen met soms grote onderlinge verschillen. Mijande Wonen wil op verschillende manieren haar bijdrage leveren aan het op kracht brengen van de Twentse dorpen.

Mijande Wonen ziet zichzelf als een belangrijke speler bij het tegengaan van verloedering en verval in Noordoost Twente en wil, samen met de gemeenten en andere maatschappelijke organisaties en ondernemers, investeren in het bestendigen en creëren van leefbare woonkernen.

De klanten van Mijande Wonen, de bewoners, zijn de belangrijkste 'partners in wonen' en dienen van meet af aan volop betrokken te worden bij gebiedsontwikkelingen.

Bekijk ons organisatieschema.

 

Missie

De missie van Mijande Wonen luidt als volgt: "Mijande Wonen investeert als maatschappelijke woonondernemer met klantgerichte producten en diensten in de kwaliteit van wonen en leven op het platteland van Noordoost Twente juist voor die mensen in een kwetsbare positie en samen met haar maatschappelijke partners." Van alle betrokkenen, medewerkers en partners wordt een 'Passie voor het wonen en leven op het platteland van Noordoost Twente' gevraagd. Niet alleen een passie voor het platteland, maar ook voor de klant, de maatschappelijke investeringsopgave én voor (het werken bij) de organisatie.

Visie

Mijande Wonen wil goed (blijven) inspelen op de wensen van haar klanten. Mijande Wonen neemt daarom de wensen en voorkeuren van haar klanten als uitgangspunt voor haar activiteiten. De klant kennen, heeft alles te maken met kwaliteit en maatwerk. Klantgericht werken betekent in de eerste plaats veel weten over de klant: over zijn kenmerken, leefstijlen en woonvoorkeuren.

Mijande Wonen wil haar klanten meer bieden dan wonen alleen. De woningvoorraad vormt niet het belangrijkste uitgangspunt van handelen, maar juist het bieden van (meer) keuzemogelijkheden aan de klant. Mijande Wonen vindt het belangrijk dat de klant zelf invloed kan uitoefenen en zich betrokken voelt wat betreft de eigen woning, de woonomgeving, de inhoud van onderhoudsprogramma's, het beheer van woningen én de leefbaarheid en ontwikkelingen in wijk, buurt en dorp.

Steeds meer digitaal

Door middel van een uitgebreid automatiseringssysteem, waarin de klantcontacten van Mijande Wonen kunnen worden gevolgd, geregistreerd en geanalyseerd, leert Mijande Wonen de klant steeds beter kennen. Hierdoor kunnen nieuwe producten zinvol worden ontwikkeld en oude verbeterd.

Daarnaast zullen steeds meer diensten digitaal beschikbaar komen. Zoals het inschrijven op huurwoningen en het indienen van een reparatieverzoek (en het zelf inplannen van een afspraak met een monteur). Zo is de klant niet langer gebonden aan kantoortijden voor het maken van een afspraak.

Meer informatie over onze missie, visie en kernwaarden, kunt u lezen in ons koers- en ambitiedocument. Deze kunt u vinden onder het tabblad 'Downloads' op deze pagina.